Ucapan Selamat Hari Raya Fitri dan Permintaan Maaf dalam bahasa Sunda

#Tags

 Bogor, halamanbogor.com -- Setelah menjalankan rukun islam yaitu berpuasa di bulan Ramadhan, Umat muslim kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu kebiasaan setiap perayaan Lebaran adalah  mengucapkan permintaan maaf kepada sanak kerabat. Kegiatan meminta maaf ini sebagai upaya diri untuk kembali suci setelah satu bulan melaksanakan ibadah puasa. Menjadi sebuah tradisi untuk memohonkan maaf baik kepada orangtua, kerabat, atau teman-teman dengan saling bersalaman secara langsung.

Untungnya, saat ini jarak tidak menjadi masalah, karena semakin mudahnya berkomunikasi. Kalau dulu masih musim menggunakan kartu lebaran untuk berkirim ucapan maaf. Namun, seiring perkembangan teknologi, kata-kata berisi ucapan maaf pun kini melalui aplikasi di smartphone, seperti via  WhatsApp, Twitter, atau Messenger di FB.

Hal - hal yang disampaikan pun baik bahasa Indonesia, maupun bahasa daerah masing-masing. Tidak terkecuali dalam bahasa Sunda bagi penuturnya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan kata-kata ucapan dalam bahasa Sunda, hal ini akan lebih terasa maknanya. Apalagi Anda mengirimkannya pada orang yang sama-sama mengerti bahasa Sunda.

Ucapan maaf dalam bahasa Sunda merupakan pilihan kata yang lebih terasa merendahkan hati dan tentunya bukan kata-kata yang samanéa (sembarangan/asal).  Lanjutan artikel di bawah ini merupakan kalimat ucapan permintaan maaf saat perayaan hari Raya Idul Fitrimenggunakan bahasa Sunda.


Ucapan Selamat Hari Raya Fitri dan Permintaan Maaf  dalam bahasa Sunda


1. Wilujeng sasih boboran. Neda dihapunten samudaya kalepatan, nu dihaja sinareng henteu dihaja. Mugia ibadah urang salawasna aya dina kamulyaan. Aamiin ya Rabbal'alamiin. Taqabballohu minna wa minkum.

2. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Minnal aidzin wal Faidzin

. Jati Diri nu suci rasa jiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura ka papada jalma. Panuhun hapunten sadaya. Taqabbalallaahu minnaa wa minkum, taqabbal yaa kariim.

4. Wilujeng mayunan sasih Syawal (idul Fitri), Bilih aya langkung saur bahe carek, kaciwit kulit kabawa daging, tunggul dirurut catang dirumpak, nyungkelit ati teu geunah manah. Mundut pangampura.


5. Jatidiri nu suci rasajiwa anu tanpa noda, mugia sing ngajadi disarengan ku imantaqwa nu antukna nunda kanyaah nyimpen kadeudeuh silih hampura kapapada jalma. Panuhun sihapunten sadaya. Wilujeng sasih lebaran, Taqabbalallaahu minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja’alanaallaahu wa iyyaakum minal ‘aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu ‘ammin wa antum bi khair.

6. Bilih aya luhur saur bahe carek, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah. Di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin. Hayu urang mapag sasih Aidil Fitri kabungahan tur kaikhlasan.

7. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara nu satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. Wilujeng boboran Siam, Minnal aidzin wal Faidzin

8. Tayya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi panjajap catur, lintang ti kedalna ucapan 'Wilujeng boboran Siam' neda dihapunten lahir tumekanin batin.

7. Sugrining runtah kalepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahi. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Taqobalallahu minaa waminkum.

8. Sadaya jalmi tiasa ngiring Lebaran, tapi teu sedaya jamli tiasa ngiring Idul Fitri, mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri, wilujeng boboran siam 1444 H. Hapunten samudaya kelapatan.

9. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari.

10. Wening galih nu diparih, jembar mana nu dipilampah. Wilujeng bobotan Siam 1444 H, kalayan neda panapunten tina samdayaning kalepatan.

11. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan hapunten nu kasuhun.

12. Bilih kantos kasisit kana ati, kapancah kalengkap ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhuhn. Hapunten sadaya kalepatan. Wilujeng boboran.


13. Sugrining runtah kelepatan dina manah, nyeri peurihna ati sanubari, mugia lubar ku silahturahmi. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Taqqobalallahu minna waminkum.

14. Bilih aya tutur saur kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran Siam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng batin.

15. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. Wilujeng boboran Siam.

16. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bula pangharepan geus lekasa poe fitri nembongan. Neda sihapunten.

17. Wilujeng boboran Siam 1444 H. Minal Aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.

18. Kedaling rasa nu pinuhku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meunpeung wanci can mustari.

BACA JUGA :

 19. Bersih galih nu dipamrih jembar mana nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran Siam

Demikianlah contoh-contoh  ucapan permintaan maaf lebaran 2023 dalam bahasa Sunda yang cocok dibagikan saat momen Hari Raya Idul Fitri 1444 H