22 Ucapan Selamat Tahun Baru 2022 Pakai Bahasa Sunda, Bisa dijadikan Status WhatsApp

#Tags

 Menyambut momen Tahun Baru 2022, tak lengkap rasanya jika tak berbagi kebahagiaan.  Anda bisa saling mengirim ucapan selamat Tahun Baru 2022 lewat berbagai cara dan gaya. Seperti memasang gambar menarik tahun baru, memberikan ucapan dalam Bahasa Inggris atau pun mengupdate ucapan kata-kata bijak dan kata-kata lucu tahun baru di media sosial.


Supaya tambah berkesan, Anda juga bisa menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Sunda.  Tentu saja, Anda juga bisa menyampaikan ucapan Tahun Baru tersebut lewat kata-kata bijak atau kata-kata lucu dalam Bahasa Sunda.




Berikut ini rangkuman contoh ucapan selamat Tahun Baru 2022 yang unik dan lucu dalam Bahasa Sunda, dilansir dari sundapedia.com.


1. Masalah mah tong sok diperpanjang da, lain STNK. Santuy! Wilujeng Taun Anyar 2022.
Artinya : Masalah jangan diperpanjang, kecuali STNK harus diperpanjang. Selamat Tahun baru 2022


2. Wilujeng taun enggal ! 2022 enggal nikah, enggal bayar hutang, enggal gera tobat

3. Ngarana rejeki mah juga Kumis, naka dikurud ge angger we jadi deui-jadi deui. Nu penting mah terus berjuang. Wilujeng Taun Anyar 2022


7. Hirup kudu jiga tihang listrik, nyantai, kuat, nya oge luhur, tapi teu gede hulu, aya nu noel saeutik MODAR, tah kasetrum!

Siap taun nyongsong 2022. Wilujeng Taun Anyar !


8.  Genti taun genti harepan, moal ngarep-ngarep manéh bonganna teu beunang diharepkeun.

Artinya: Ganti tahun ganti harapan, tidak akan mengharapkan kamu sebab tidak bisa diharapkan.

9. Taun 2022 #GantiKabogoh tinu sok nganyenyeri kanu loba duit.
Artinya: Tahun 2022 #GantiPacar dari yang suka menyakiti ke yang banyak uang.

10. Taun anyar hayang kabogoh anyar tapi éra kunu heubeul, hutang nu taun kamari can kabayar.
Artinya: Tahun baru ingin pacar baru tapi malu sama pacar lama, hutang bekas tahun lalu belum kebayar.

11. Taun anyar mah rék leuwih getol, nyiar ipekah ambéh téréh boga buku nikah.
Artinya:
Tahun baru akan semakin rajin, mencari ipekah agar segera punya buku nikah.

12. Ka babaturan teh ulah kawas kana kalénder. Keur butuh mah unggal poé ditempoan, ari ahir taun kalah dipiceun lain dibawa piknik.

Wilujeng taun enggal !

Artinya: Ke teman itu jangan seperti ke kalender. Sedang butuh dilihat tiap hari, kalau akhir tahun malah dibuang bukan diajak piknik.
Selamat tahun baru!

13. Genti taun tapi kalakuan goréng teu dirobah, sarua waé jeung ganti baju tapi teu mandi. Ti luar alus, di jero bau haseum.

Artinya: Ganti tahun tapi tidak kelakuan jelek tidak diubah, sama saja dengan ganti baju tapi tidak mandi. Dari luar bagus, di dalam bau tidak sedap.


14. Bakal tulus ngagenti kalender téh ayeuna mah. Bosen geus sataun teu diganti-ganti. Wilujeng taun anyar!

Artinya: Sekarang akan jadi nih ganti kalender. Bosan sudah setahun tak diganti-ganti. Selamat tahun baru!


15. Harepan keur taun dua rébu dua cukup hiji, nya éta “sing kacumponan sagala harepan”.
Contona hayang naék haji, gera kawin (deui), hayang kabeuli imah, kabeuli mobil, naék pangkat, jsb. Wilujeng Taun Anyar 2022!

Artinya: Harapan untuk tahu dua ribu dua cukup satu, yaitu “semoga terlaksana segala harapan”.
Contohnya mau naik haji, segera menikah (lagi), dapat membeli rumah, membeli mobil, naik pangkat, dsb. Selamat Tahun Baru 2022!

16.  Nyérélékna waktu téh geus jadi katangtuan. Ti poé ka poé kadé sing leuwih hadé, ti taun ka taun hirup kudu langkung kayungyun. Wilujeng Taun Anyar 2022!

Artinya: Melajunya waktu sudah jadi ketentuan. Dari hari ke hari harus semakin baik, dari tahun ke tahun hidup harus semakin bermutu. Selamat Tahun Baru 2022!

17. Nyambut genti taun téh lain saukur sukan-sukan, tapi kudu dibarengan ku sukuran. Wilujeng Taun Anyar, mugia tinekanan sagala harepan.

Artinya: Menyambut pergantian tahun bukan sekadar hura-hura, tetapi harus diiringi dengan rasa syukur. Selamat tahun baru, semoga tercapai segala harapan.


18. Moal aya nu bisa ngahalangan kana datangna taun anyar, pon kitu deui moal aya nu bisa ngahalangan kana tekad pikeun ngahontal cita-cita. Wilujeng Taun Anyar 2022!

Artinya: Tidak akan ada yang bisa menghalangi datangnya taun baru, begitu juga tidak akan ada yang mampu menghalangi tekad untuk menggapai cita-cita. Selamat Tahun Baru 2022!
br />19.  Gedé harepan keur taun anyar kudu dibarengan loba kadaék jeung pangabisa ngarah ka hareup hirup leuwih hurip. Wilujeng taun enggal 2022.

Artinya: Besarnya harapan untuk tahun baru harus dibarengi kemauan dan keahlian agar di masa mendatang hidup lebih sejahtera. Selamat Tahun Baru 2022

20. Mudah-mudahan dina taun nu anyar sing leuwih jembar, covid sing gancang aya ubar. Wilujeng taun enggal 2022.

Artinya: Mudah-mudahan di tahun yang baru lebih kaya dan bijaksana, covid semoga cepat ditemukan obat (vaksinnya). Selamat Tahun Baru 2022


21. Ka babaturan teh ulah kawas kana kalénder. Keur butuh mah unggal poé ditempoan, ari ahir taun kalah dipiceun lain dibawa piknik. Wilujeng taun enggal!

Artinya: Ke teman itu jangan seperti ke kalender. Sedang butuh dilihat tiap hari, kalau akhir tahun malah dibuang bukan diajak piknik.
Selamat tahun baru!


22.  Wilujeng Taun Anyar 2022. Pohokeun kenangan pait nu harita, ulah ngarasa sieun ngalewatan poe ayena. Lakukeun anu paling alus ayena. Berjuang pikeun manehna anu ku anjeun pikaresep.

(Selamat Tahun Baru 2022. Lupakan kenangan pahit masa lalu, jangan merasa takut untuk melewati hari. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Berjuang untuk dia yang kamu suka)